Indeks Al-Quran: III. AL-QURAN

Indeks Al-Quran: III. AL-QURAN

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

III. AL-QURAN

1. Bacaannya.

a. Perintah untuk membacanya. 2: 121.

b. Ta’awudz ketika membacanya. 16: 98.

c. Perintah untuk diam ketika Al Quran dibacakan. 7: 203. 46: 29.

2. Sifatnya dan kewajiban untuk beriman kepadanya. 6: 19, 50, 66, 155-157.

3. Pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. 4: 82. 5: 68. 10: 1, 37-39, 57, 58.

4. Bantahan bagi orang yang ingkar. 5: 18.

5. Pensucian Al Quran dari syair. 36: 69.

6. Penyelewengan Para Penakwil. 2: 75, 79.

7. Pengubahan mereka atas hukum Allah. 5: 87, 103. 6: 140. 7: 162. 9: 37. 13: 41. 16: 101.

8. Ayat-ayat Muhkam dan Mutasyabih. 3: 7. 11: 1.

9. Nasakh. 2: 106. 16: 101.

10. Perumpamaan-perumpamaan. 39: 27.

11. Diturunkan pada Lailatul Qadar. 2: 184.

12. Meninggalkan Al Quran. 25: 30. 43: 88, 89.

13. Kewajiban berhukum dengannya. 5: 44, 45, 47, 50.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: